Posted on 16/05/2015 By admin2 With 0 comments

[Nhật kí theo tiến trình] 02- Ngày đầu tiên – 8/5/2015 – Buổi chiều

-Buổi chiều, hoàn thiện khu vực chơi bằng lốp, tô màu xích đu
-Dựng cột bóng rổ, dựng khu bóng đá.
- Mổ lợn chuẩn bị buổi tối giao lưu cùng dân bản thịt nướng, xem chiếu phim…
- Dạy các em rửa tay