Posted on 19/04/2018 By admin2

6,249,000đ ĐÃ ĐƯỢC ỦNG HỘ HỌC VIÊN CŨ SÓI ẢNH (IRE) TRONG 13 NGÀY THÔNG QUA BỘ VIDEO ĐỦ NUÔI CƠM 666 SUẤT CƠM

Thời gian bắt đầu chiến dịch: 6/4/2018
Sơ kết lần 1: 19/4/2018
Số ngày: 13
Số người ủng hộ: 26

Danh sách kèm theo CÔNG KHAI.
Cảm ơn cả nhà nhiều, và chương trình vẫn xin được TIẾP TỤC ạ

Đường link kêu gọi:
http://bit.ly/2vpgUBb

 

30740847_1698114560267437_9155553876185710592_n

30710365_1698114923600734_838139297033879552_n 30713352_1698114816934078_1123067972911366144_n30742368_1698114753600751_2575355810515255296_n

 

Link bài viết: https://www.facebook.com/anhsangnuirung/posts/1698115126934047