Details

Joined February 2014
Backed 3
Created 3

Bio

Campaigns created by admin2

2012, 2015, 2016 – BỐN điểm trường đã được chúng tôi quyên góp xây dựng trên những bản cao và xa: bản Sòn Thầu I – Lai Châu, bản Nậm Vì, bản Pá Lùng, bản Xà Quế – Điện Biên
2017: Chúng tôi muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích bằng HAI điểm trường NỮA tại bản cao Điện Biên, câu chuyện về một nhóm tình nguyện có thể xây những ngôi trường.

  • 0% Hoàn thành
  • 0 VND Ủng hộ
  • Campaignis finished

By admin2

2012,2015 – Hai điểm trường đã được chúng tôi quyên góp xây dựng trên bản Sòn Thầu I – Lai Châu, bản Nậm Vì – Điện Biên
2016: Chúng tôi muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích bằng hai điểm trường tại bảo cao Điện Biên, câu chuyện về một nhóm tình nguyện có thể xây những ngôi trường.

  • 0% Hoàn thành
  • 0 VND Ủng hộ
  • Campaigndoes not end

By admin2

Unsuccessful p4-7

2012 – Một điểm trường đã được chúng tôi quyên góp xây dựng trên bản Sòn Thầu I – Lai Châu
2014: Chúng tôi muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích, về một nhóm tình nguyện có thể xây những ngôi trường

  • 0% Hoàn thành
  • 0 VND Ủng hộ
  • Campaignis finished

By admin2

Posts by admin2