2012, 2015, 2016 – BỐN điểm trường đã được chúng tôi quyên góp xây dựng trên những bản cao và xa: bản Sòn Thầu I – Lai Châu, bản Nậm Vì, bản Pá Lùng, bản Xà Quế – Điện Biên
2017: Chúng tôi muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích bằng HAI điểm trường NỮA tại bản cao Điện Biên, câu chuyện về một nhóm tình nguyện có thể xây những ngôi trường.

By admin2