DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM GÓP GẠCH XÂY TRƯỜNG

Tổng số tiền đã quyên góp: 338,537,000 VND

Ngày:   Người hảo tâm:   Danh mục:  
STT NGÀY NGƯỜI HẢO TÂM SỐ TIỀN (VNĐ) HÌNH THỨC GHI CHÚ
1 15/12/2017 Hoang Hoa Trung Ung Ho Quy Ho Tro TNV ASNR Tu Tien Giai Thuong Tinh Nguyen Quoc Gia 5,000,000 ATM Không có lời nhắn
2 16/12/2017 Nhom Tarot Quyen Gop Chuong Trinh ASNR So 08 2,800,000 ATM Không có lời nhắn
3 21/12/2017 Chi An Ung Ho Cac Be 1,500,000 ATM Không có lời nhắn
4 24/12/2017 142837.051217.175048.Asnr08 300,000 ATM Không có lời nhắn
5 23/12/2017 NGUYEN THI DIEM.LINH ASNR 8 CAM ON CHI 500,000 ATM Không có lời nhắn
6 25/12/2017 .LadiPage Gui Partner T11 720,000 ATM Không có lời nhắn
7 16/12/2017 490449.011117.094745.Quyen Gop Chuong Trinh ASNR So 8 1,000,000 ATM Không có lời nhắn
8 31/12/2017 Sender:01202001.DD:011117.SHGD:10005747.BO:NGUYEN THI LUU.995217110153355 QGCT ASNR08 300,000 ATM Không có lời nhắn
9 30/12/2017 Gây Quỹ Từ Bán Sản Phẩm Từ Gỗ Khảm Trai Lần 1 2,200,000 ATM Không có lời nhắn
10 23/12/2017 NG TRUONG SINH 10,000,000 ATM Không có lời nhắn
11 22/12/2017 Tuan Doc Ac 1,000,000 ATM Không có lời nhắn
12 20/12/2017 IBVCB.2810170029456001.Quyen Gop Chuong Trinh ASNR So 8 1,000,000 ATM Không có lời nhắn
13 13/12/2017 Tam Van Luong 2,000,000 ATM Không có lời nhắn
14 05/12/2017 Anh Trịnh Tâm 5,000,000 ATM Không có lời nhắn
15 21/12/2017 NGUYEN THI LE MY 500,000 ATM Không có lời nhắn
16 28/12/2017 IBVCB.0611170255061001.Quyen Gop Chuong Trinh ASNR 8 200,000 ATM Không có lời nhắn
17 09/12/2017 Hoa Hồng Bán Ref Ladipage Tháng 10 Affiliate 2,880,000 ATM Không có lời nhắn
18 20/12/2017 Nhom Tu Thien Tim Hong Gui Chuong Trinh ASNR So 8 5,000,000 ATM IBVCB.1411170151455001.Nhom tu thien Tim Hong gui chuong trinh ASNR so 8
19 14/12/2017 NGUYEN THI TRA MY.TRA MY QUYEN GOP CHUONG TRINH ASNR SO 8 500,000 ATM KHÔNG LƠI NHẮN
20 30/11/2017 Em Xuân – BV Thủ Đức – Phòng Công Tác Xã Hội Tặng Các Em Xây Trường 1,000,000 ATM TẶNG CÁC EM XÂY TRƯỜNG
21 26/11/2017 MAI THI HOA 500,000 ATM Sender:79310001.DD:211117.SHGD:10013769.BO:MAI THI HOA.QUYEN GOP CHUONG TRINH ASNR SO 4
22 29/12/2017 Trường Mầm Non Koala House 2,000,000 ATM Ủng hộ lần hai
23 24/11/2017 Tình Nguyện Niềm Tin Tự Gây Quỹ Từ Bình Lọ 9,270,000 ATM Được ủng hộ bình glasslock và bình nước mới từ nhà hảo tâm để bán gây quỹ
24 20/11/2017 Nhóm TNNT Tự Gây Quỹ 1,040,000 ATM Gây quỹ từ quà tặng 20/11
25 27/12/2017 Trại Chó Tạ Công ( Công Kennel) 10,000,000 ATM Bán đấu giá em chó bull phap ngày 15/11 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10208105425952995&id=1820606983
26 01/01/2018 Team Nukins Của Bạn Huỳnh Diệu Ngân Tài Trợ! Tiền Like Và Share Bài Bán Em Chó Bull Pháp 803,000 ATM Team Nukins Của Bạn Huỳnh Diệu Ngân Tài Trợ! Tiền Like Và Share Bài Bán Em Chó Bull Pháp
27 23/12/2017 Giai Thuong Thanh Nien Kien Tao 17tr Tru 1.7tr VAT Con 15.3 Trieu 15,300,000 ATM Không có lời nhắn
28 12/10/2017 :NGUYEN THI LUU.995217101256476 MIT MUA UNG HO ASNR 300,000 ATM Sender:01202001.DD:121017.SHGD:10012439.BO:NGUYEN THI LUU.995217101256476 MIT MUA UNG HO ASNR
29 12/10/2017 .Nguyen Hoai Bao quyen gop chuong trinh ASNR 3,000,000 ATM IBVCB.1210170393152001.Nguyen Hoai Bao quyen gop chuong trinh ASNR
30 10/10/2017 DoThiThu 0942342266_Ủng hộ ASNRSo8. 200,000 ATM DoThiThu0942342266_ASNRSo8.CT tu 0611001598452 DO THI THU toi 0611001586412 NGO THI HONG NHUNG.
31 04/10/2017 :NGUYEN THI LE MY Ủng hộ ASNR số 8 500,000 ATM Sender:79302001.DD:041017.SHGD:10000861.BO:NGUYEN THI LE MY.(CKRMNO: 160217100485234) (NH H: VIETCOMBANK HOAN KIEM )
32 06/10/2017 Quỹ BASF 100,000,000 Chuyển khoản trực tiếp Chuyển khoản trực tiếp thành công vào tk của phòng giáo dục Mường Nhé
33 13/07/2017 A NGUYEN HUU NHAN ủng hộ ASNR số 8 500,000 atm MBVCB6586376.ung ho asnr.CT tu 0011004039333 NGUYEN HUU NHAN toi 0611001586412 NGO THi HONG NHUNG.
34 13/09/2017 DANG DUC THINH CRNESTO DAU GIA HUY HIEU ROMA ( Thành viên AsRoma.Vn) 1,039,000 ATM DANG DUC THINH CRNESTO DAU GIA HUY HIEU ROMA GD TIEN MAT
35 13/09/2017 Một nhà hảo tâm giấu tên 1,000,000 ATM IBVCB.1309170262550001.ung ho ASNR so 8
36 05/09/2017 NGUYEN THI LE MY.(CKRMNO: 160217090483473) (NH H: VIETCOMBANK HOAN KIEM ) 500,000 ATM Sender:79302001.DD:050917.SHGD:10003548.BO:NGUYEN THI LE MY.(CKRMNO: 160217090483473) (NH H: VIETCOMBANK HOAN KIEM )
37 29/08/2017 LAI THI THUY LINH_QUYEN GO P CT ASNR SO 8 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI 200,000 ATM Sender:48304001.DD:290817.SHGD:10002369.BO:LA?I THI? THUY LINH.LAI THI THUY LINH_QUYEN GO P CT ASNR SO 8 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
38 20/08/2017 A Hoàng Hil ủng hộ ASNR Số 8 440,000 ATM A Hoàng Hil ủng hộ ASNR số 8
39 26/08/2017 Ta Dinh Dong + Quyen gop chuong trinh ASNR so 8 150,000 atm IBVCB.2608170164807001.Ta Dinh Dong + Quyen gop chuong trinh ASNR so 8
40 24/08/2017 VUONG THI VAN.QUYEN GOP CHUONG TRINH ASNR SO 8 4,000,000 atm Sender:01314001.DD:240817.SHGD:10002108.BO:VUONG THI VAN.QUYEN GOP CHUONG TRINH ASNR SO 8
41 21/08/2017 NGUYEN THI THUY LINH.LINH UNG HO ASNR SO 8 500,000 atm Sender:79333001.DD:240817.SHGD:10000145.BO:NGUYEN THI THUY LINH.LINH UNG HO ASNR SO 8
42 21/08/2017 .soi quyen gop chuong trinh anh sang nui rung 300,000 atm .soi quyen gop chuong trinh anh sang nui rung
43 20/08/2017 .Nguyen Ngoc Quy + Quyen gop chuong trinh ASNR so 8 + Hoc FB thu 2 hoac thu 7 150,000 atm .Nguyen Ngoc Quy + Quyen gop chuong trinh ASNR so 8 + Hoc FB thu 2 hoac thu 7
44 19/08/2017 Pham chinh nghia fc tcsb quyen gop chuong trinh ASNR so 8 200,000 atm Pham chinh nghia fc tcsb quyen gop chuong trinh ASNR so 8
45 18/08/2017 .Tran Van Do + Tran Tien Dat Quyen gop chuong trinh ASNR so 8 + hoc photoshop thu 2 300,000 atm .Tran Van Do + Tran Tien Dat Quyen gop chuong trinh ASNR so 8 + hoc photoshop thu 2
46 21/08/2017 Tiền gây quỹ học pts ngày 21/8 và 28/8 tại socihub còn lại 7×150, 3 người đã CK 1,050,000
47 19/08/2017 Mẹ Linh ( dây ) Nhóm tình nguyện Niềm Tin ủng hộ 3,500,000 Tiền mặt
48 16/08/2017 Một nhà hải tâm giấu tên 200,000 Atm IBVCB.1608170841682001.Quyen gop chuong trinh asnr so 8
49 15/08/2017 Ngo Yen Nhi + Quyen gop chuong trinh ASNR so 8 710,000 Atm IBVCB.1408170671755001.Ngo Yen Nhi + Quyen gop chuong trinh ASNR so 8
50 15/08/2017 Nguyen Viet Ha-quyen gop ASNR so 8 300,000 Atm IBVCB.1508171017506001.Nguyen Viet Ha-quyen gop ASNR so 8
51 14/08/2017 NGUYEN NGO QUY( Thuc chien fb) Quyen gop chuong trinh ASNR so 8 500,000 Atm IBVCB.1408170703361001.NGUYEN NGO QUY( Thuc chien fb) Quyen gop chuong trinh ASNR so 8
52 13/08/2017 .Quan Phuong ung ho tre vung cao.CT tu 0021000238140 NGUYEN ANH QUAN toi 0611001586412 NGO THI HONG NHUNG. 300,000 Atm MBVCB9414901.Quan Phuong ung ho tre vung cao.CT tu 0021000238140 NGUYEN ANH QUAN toi 0611001586412 NGO THI HONG NHUNG.
53 12/08/2017 Hoang Thi Thu Phuong ủng hộ asnr số 8 150,000 Atm IBVCB.1208170918903002.Hoang Thi Thu Phuong- Quyen gop chuong trinh ASNR so 8
54 11/08/2017 Nguyen Thi Thu Thanh – ung ho chuong trinh ASNR so 8 300,000 atm IBVCB.1008170096578001.Nguyen Thi Thu Thanh - ung ho chuong trinh ASNR so 8
55 11/08/2017 Thuy Quyen Gop Chuong Trinh Asnr So 8 150,000 atm VCBVT.84987783515.CT tu 0491000071959.TONG THI THUY sang 0611001586412.NGO THI HONG NHUNG.170810239811034.VNVT20170810590837.Thuy Quyen Gop Chuong Trinh Asng So 8
56 11/08/2017 DO THI THUY DUNG.EM DUNG QUYEN GOP CHUONG TRINH ASNR 8 150,000 atm Sender:01311001.DD:110817.SHGD:18582068.BO:DO THI THUY DUNG.EM DUNG QUYEN GOP CHUONG TRINH ASNR 8
57 10/08/2017 BUI KIM CHI.EM CHI KOI QUYEN GOP ASNR 8 200,000 atm Sender:01309001.DD:100817.SHGD:10003249.BO:BUI KIM CHI.EM CHI KOI QUYEN GOP ASNR 8
58 10/08/2017 vu trong tho quyen gop chuong trinh asnr so 8 1,000,000 atm MBVCB9181596.vu trong tho quyen gop chuong trinh asnr so 8.CT tu 0451000358080 VU TRONG THO toi 0611001586412 NGO THI HONG NHUNG.
59 10/08/2017 Dung (Bach Moc) – Quyen gop chuong trinh ASNR so 8.CT tu 0011003992727 HOANG THANH THAO toi 0611001586412 NGO THI HONG NHUNG. 200,000 atm MBVCB9134465.Dung (Bach Moc) - Quyen gop chuong trinh ASNR so 8.CT tu 0011003992727 HOANG THANH THAO toi 0611001586412 NGO THI HONG NHUNG.
60 07/08/2017 a Binh Nguyen LadiPage – Tu thien ASNR so 8 1,000,000 atm IBVCB.0708170099229001.a Binh Nguyen LadiPage - Tu thien ASNR so 8
61 04/08/2017 NGUYEN THI LE MY 500,000 atm Sender:79302001.DD:040817.SHGD:10002386.BO:NGUYEN THI LE MY.(CKRMNO: 160217080489971) (NH H: VIETCOMBANK HOAN KIEM )
62 03/08/2017 NGUYEN THI HAU GIANG.ASNR8 100,000 atm Sender:79310001.DD:030817.SHGD:10002478.BO:NGUYEN THI HAU GIANG.ASNR8
63 27/07/2017 CHI LOAN HART JACKSON UNG HO ASKN8; 4,000,000 atm CHI LOAN HART JACKSON UNG HO ASKN8;
64 27/07/2017 Chị lyly ủng hộ ánh sáng núi rừng số 8 1,000,000 atm ;CHI LY LY UNG HO ASNR8;
65 27/07/2017 CHI B INH CU DAN 88LH QUYEN GOP CHUONG TRINH ASNR SO 4 (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) ) 1,000,000 atm Sender:79302001.DD:270717.SHGD:10001177.BO:NGUYEN XUAN BINH.(CKRMNO: 031217072687602)CHI B INH CU DAN 88LH QUYEN GOP CHUONG TRINH ASNR SO 4 (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
66 22/07/2017 Chi Long Huong dia chi 88 Lang Ha HN 5,000,000 ATM MBVP - 0803309 MBVCB7448602.GD Chi Long Huong dia chi 88 Lang Ha HN ung ho du an xay truong Dien Bien.CT tu 0011001719261 TRAN LAN HUONG
67 22/07/2017 Anh Nguyen Thanh Chung Pho Giam Doc Kenh Truyen hinh Quoc hoi 5,000,000 ATM MBVP - 0802813 MBVCB7447909.Anh Nguyen Thanh Chung Pho Giam Doc Kenh Truyen hinh Quoc hoi ung ho du an xay truong Dien
68 20/07/2017 NGUYEN THI THUY LINH.LINH UNG HO ASNR SO 08 500,000 ATM ZZ02 - 0005673 Sender:79333001.DD:200717.SHGD:10000924.BO:NGUYEN THI THUY LINH.LINH UNG HO ASNR SO 08
69 19/07/2017 NHL- Quyen gop chuong trinh ASNR so 4 (8) 1,000,000 ATM VNCK - 0352326 IBVCB.1807170913321001.NHL- Quyen gop chuong trinh ASNR so 4
70 04/07/2017 NGUYEN THI HOA.HOA TOET QUYEN GOP CHUONG TRINH ASNR SO 8 500,000 ATM Sender:01314001.DD:050717.SHGD:10002003.BO:NGUYEN THI HOA.HOA TOET QUYEN GOP CHUONG TRINH ASNR SO 8
71 04/07/2017 NGUYEN THI LE MY.(CKRMNO: 160217070488340) (NH H: VIETCOMBANK HOAN KIEM ) 500,000 ATM Sender:79302001.DD:040717.SHGD:10001425.BO:NGUYEN THI LE MY.(CKRMNO: 160217070488340) (NH H: VIETCOMBANK HOAN KIEM )
72 02/07/2017 Công ty Dược Bảo Châu duocbaochau.com ủng hộ 2 triệu 2,000,000 ATM IBVCB.0207170872464001.cong ty Duoc Bao Chau ung ho xay truong
73 01/07/2017 Gây quỹ 88 Láng Hạ 1,100,000 Tiền mặt Gây quỹ 88 Láng Hạ https://www.facebook.com/tinhnguyenniemtin2003/posts/10155327399344651
74 29/06/2017 IBVCB.2906170808039002.mitmua quyen gop asnr so 8 200,000 ATM IBVCB.2906170808039002.mitmua quyen gop asnr so 8
75 20/06/2017 nguyen thi duyen nha hang Nichi thanh toan tien phat to roi GD TIEN MAT 500,000 ATM nguyen thi duyen nha hang Nichi thanh toan tien phat to roi GD TIEN MAT
76 19/06/2017 FB Quoc Khanh ủng hộ 500,000 xây trường 500,000 ATM Ủng hộ ATM
77 19/06/2017 Anh Nguyễn Hà đại diện Trường Mẫu ủng hộ 5,000,000 Tiền mặt Anh Nguyễn Hà đại diện Trường Mẫu ủng hộ
78 15/06/2017 Một nhà hảo tâm giấu tên 150,000 ATM IBVCB.1506170819277001.Ung ho asnr 8
79 15/06/2017 FB: NGUYEN THANH TRUNG GOP GACH XAY TRUONG 500,000 ATM Sender:79310001.DD:150617.SHGD:10011296.BO:HOANG HOA TRUNG.FB: NGUYEN THANH TRUNG GOP GACH XAY TRUONG
80 15/06/2017 Facebook Hung Bi, ung ho xay truong cho tre vung cao asnr8 1,000,000 ATM IBVCB.1506170405330002.Facebook Hung Bi, ung ho xay truong cho tre vung cao asnr8
81 14/06/2017 1 chi giau ten o Dai Truyen Hinh ung ho nhom ct ASNR 100,000 ATM IBVCB.1406170458522002.1 chi giau ten o Dai Truyen Hinh ung ho nhom ct ASNR
82 14/06/2017 Tien ban do cua nhom 770,000 ATM IBVCB.1406170778278001.Tien ban do cua nhom (210k gom + 560k giay)
83 13/06/2017 LO NGOC THUY ANH TP HCM QUYEN GOP CHUONG TRINH ASNR số 8 1,000,000 ATM /Ref:PALPMC08906{//}/Ref:PALPMC08906{//}LP VNMC08906 LO NGOC THUY ANH TP HCM QUYEN GOPCHUO NG TRINH ASNR NAM 2017 D.Vi CHUYEN:MS LO NGOC THUY ANH
84 12/06/2017 TRAN THUY VINH / NICHI/ UNG HO C HUONG TRINH ASNR S O 8 1,000,000 ATM Sender:01360002.DD:120617.SHGD:10001126.BO:TRAN THUY VINH.TRAN THUY VINH / NICHI/ UNG HO C HUONG TRINH ASNR S O 8
85 12/06/2017 Đền Lảnh Giang Cô Hậu _ Duy Tiên_Hà Nam 10,000,000 ATM Đền Lảnh Giang Cô Hậu _ Duy Tiên_Hà Nam
86 12/06/2017 chi oanh 88 lang ha ung ho asnr so 8 500,000 ATM chi oanh 88 lang ha ung ho asnr so 8
87 10/06/2017 Nguyen Dinh Chuyen_TNT.CT tu 0491000082672 DOAN MANH THANH toi 0611001586412 NGO THi HONG NHUNG. 500,000 ATM MBVCB4115643.Nguyen Dinh Chuyen_TNT.CT tu 0491000082672 DOAN MANH THANH toi 0611001586412 NGO THi HONG NHUNG.
88 09/06/2017 NGUYEN VY LINH.CỬA HÀNG NHẬT BẢN NICHI UNG HO CHUONG TRINH ASNR SO8 500,000 ATM Sender:01360002.DD:090617.SHGD:10000277.BO:NGUYEN VY LINH.VY LINH UNG HO CHUONG TRINH ASNR SO8
89 07/06/2017 Do Minh Tuan quyen gop ct ASRN so 8 500,000 ATM IBVCB.0606170987701001.Do Minh Tuan quyen gop ct ASRN so 8
90 05/06/2017 Nguyen Thi Le My 500,000 ATM Sender:79302001.DD:050617.SHGD:10000263.BO:NGUYEN THI LE MY.(CKRMNO: 160217060486830) (NH H: VIETCOMBANK HOAN KIEM )
91 30/05/2017 LUU THU TRANG 500,000 ATM Sender:01341001.DD:300517.SHGD:10001271.BO:LUU THU TRANG.(764CT06171500005)QUYEN GOP CHUON G TRINH ASNR SO 8
92 12/04/2017 mitmua quyen gop chuong trinh Asnr so 8 300,000 ATM IBVCB.1204170206976001.mitmua quyen gop chuong trinh Asnr so 8
93 10/04/2017 Ung ho ASNR so 8 1,000,000 ATM IBVCB.1004170695351004.Ung ho ASNR so 8
94 05/04/2017 Dinh Thi Quynh 200,000 ATM IBVCB.0504170329983001.Dinh Thi Quynh + Quyen gop chuong trinh ASNR so 8
95 04/04/2017 Nguyễn Thị Lệ Mỹ 500,000 ATM Sender:79302001.DD:040417.SHGD:10001362.BO:NGUYEN THI LE MY.(CKRMNO: 160217040483694) (NH H: VIETCOMBANK HOAN KIEM )
96 04/04/2017 LINH UNG HO ASNR 8 200,000 ATM Sender:79333001.DD:040417.SHGD:10001836.BO:NGUYEN THI THUY LINH.LINH UNG HO ASNR 8
97 28/03/2017 Bui Thi Thuy Quyen 200,000 ATM IBVCB.2803170951774001.Bui Thi Thuy Quyen gop chuong trinh ASNR so 8
98 27/03/2017 NGUYEN THI HAU GIANG 150,000 ATM Sender:79310001.DD:270317.SHGD:10006699.BO:NGUYEN THI HAU GIANG.QUYEN GOP CHUONG TRINH ASN R SO 8
99 25/03/2017 Hiến maú gây quỹ ngày 25/03/2017 2,670,000 ATM Tiền hiến máu gây qũy của 6 bạn tại phường Khương Mai (Cảm ơn sự tham gia và ủng hộ của: Hoàng Hoa Trung Thanh Trần No Aki Daniele Hong @hạnh hạnh và Tuấn Độc Ác.)
100 23/03/2017 Nhà hảo tâm giấu tên 2 2,800,000 ATM FTF.CN:9704366800539931021.FrAcc:0641000015764 .ToAcc:0611001586412
101 22/03/2017 Nhà hảo tâm giấu tên 1 1,000,000 ATM IBVCB.2103170675353001IBVCB.2103170675353001.Quyen gop chuong trinh ASNR so 4
102 20/03/2017 NGUYEN DUNG TUAN.CHUYEN TIEN UNG HO DOI DIEU HA NH NHOM TNNT T1 T2 T3 600,000 ATM Sender:01323001.DD:200317.SHGD:10000186.BO:NGUYEN DUNG TUAN.CHUYEN TIEN UNG HO DOI DIEU HA NH NHOM TNNT T1 T2 T3
103 17/03/2017 NGUYEN MINH NGOC & LE BICH DIEP 1,200,000 ATM sender:01202001.DD:170317.SHGD:10003748.BO:NGUYEN MINH NGOC.995217031702913 LE BICH DIEP QUYEN GOP CT ASNR SO 8 COM TRUA QUY 3 QUY 4 2016
104 14/03/2017 Gốm gây quỹ tại FPT 13/3/2017 195,000 ATM IBVCB.1403170925458001.Tien ban gom tai FPT 13/3/2017
105 06/03/2017 VU THI NGOC.THANH VIEN CU CUA TINH NGUYEN NIEM TIN 300,000 ATM Sender:01357001.DD:060317.SHGD:10000134.BO:VU THI NGOC.THANH VIEN CU CUA TINH NGUYEN NIEM TIN UNG HO CHUONG TRINH ASNR SO 8
106 06/03/2017 Nguyễn Thị Lệ Mỹ 500,000 ATM Sender:79302001.DD:060317.SHGD:10001924.BO:NGUYEN THI LE MY.(CKRMNO: 160217030482290) (NH H: VIETCOMBANK HOAN KIEM )
107 02/03/2017 Thanh An ( TNNT) 500k, Diep Thanh Soi TNNT 500k 1,000,000 ATM IBVCB.0203170327010005.Thanh An ( TNNT) 500k, Diep Thanh Soi TNNT 500k ung ho xay truong asnr8
108 02/03/2017 1 chị giấu tên thuộc công ty gốm dưới Bát Tràng 1,000,000 ATM IBVCB.0203170106879004.1 chi cty gom duoi Bat Trang ung ho giau ten
109 02/03/2017 TRAN DUY THI & NGUYET 500,000 ATM IBVCB.0203170585075003.27/02/2017ZZ49 - 0004220+500,000Sender:01201001.DD:270217.SHGD:10002990.BO:TRAN DUY THI.NGUYET COM NT QUYEN GOP C
110 02/03/2017 Koala house cam kết ủng hộ năm 2017 73,000,000 Sẽ chuyển khoản trực tiếp khi cần sử dụng Cam kết tài trợ