Nếu bạn khó khăn trong việc tới tận nơi để gửi tiền, hãy gửi lại thông tin, địa chỉ, các tình nguyện viên sẽ tới tận nơi để nhận sự đóng góp quý báu của bạn

Tiêu đề
Họ và Tên (*)
Địa chỉ
Lựa chọn ủng hộ  50,000 VNĐ 150,000 VNĐ 300,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 5,000,000 VNĐ 10,000,000 VNĐ 30,000,000 VNĐ 50,000,000 VNĐ 100,000,000 VNĐ 200,000,000 VNĐ 420,000,000 VNĐ
Điện thoại
Email (*)
Nội dung, thông điệp gửi tới trẻ em vùng cao:

1 .Ủng hộ trực tiếp vào số tài khoản:

TK Vietcombank: 0611001586412

Chủ tài khoản: Ngô Thị Hồng Nhung – Trưởng nhóm Tình nguyện Niềm Tin

Số điện thoại: 0987882788)

Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ “Quyên góp chương trình ASNR số 4”

2. Thông báo ủng hộ tới số điện thoại:

(Chúng tôi sẽ tới tận nơi tiếp nhận ủng hộ)

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Hoàng Hoa Trung – niemtingroup@gmail.com

SĐT: 0975 30 2307