Tag archives: “chăn ấm cho em”

Gây quỹ ASNR05 tại Đêm nhạc “Chăn ấm cho em”

Thời gian : 29/11/2014

Địa điểm: Chùa Pháp Vân, số 1299 đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Số tiền gây quỹ: 2,770,000 VNĐ

Chương trình đêm nhạc từ thiện "Chăn ấm cho em"

Chương trình đêm nhạc từ thiện “Chăn ấm cho em”

29/11/2014 Đêm nhạc 10,000 chăn ấm cho em (Quỹ hỗ trợ nhân đạo Sen Hồng Việt Nam, CLB Khai Tâm Việt) ủng hộ 2,770,000 VNĐ đấu giá 05 bức tranh thư pháp do ông đồ Tuấn Anh gửi tặng. Trong chiều hướng ngược lại, nhóm tình nguyện Niềm Tin cũng góp 300,000 tiền bán sách và thiệp tại đêm nhạc vào quỹ Chăn Ấm cho em.

Posted on 30/11/2014 By Châm Phạm With 0 comments