Tag archives: tiệc chay gây quỹ

Tiệc chay gây quỹ từ thiện xây lớp học tại bản Nậm Vì, Chung Chải, Mường Nhé, Điện Biên

Thời gian: 15/11/2014

Địa điểm: 36 Hồ Hoàng Cầu

Số tiền gây quỹ: 20,000,000 VNĐ

Giới thiệu dự án ASNR05 tại chương trình tiệc chay gây quỹ 15/11/2014

Giới thiệu dự án ASNR05 tại chương trình tiệc chay gây quỹ 15/11/2014

Đấu giá thành công 2 bức tranh tại buổi tiệc chay

Đấu giá thành công 2 bức tranh tại buổi tiệc chay gây quỹ 15/11/2014

Tiệc chay từ thiện được diễn ra vào thứ 7 (15/11) và kèm theo đó là văn nghệ, đấu giá, bán các sản phẩm gây quỹ cho http://anhsangnuirung.com, phần lớn số tiền được đưa vào quỹ xây trường cho trẻ em vùng cao Điện Biên, đây là sự chung tay góp sức tới từ QUỸ HTNĐ Sen Hồng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, CLB Khai Tâm Việt ,  chương trình tiệc chay được tổ chức để giải quyết phần kinh phí còn lại của dự án xây trường và nằm trong kế hoạch hợp tác phối hợp tổ chức cùng với nhóm tình nguyện Niềm Tin.

Posted on 16/11/2014 By Châm Phạm With 0 comments